// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Epreskerti múltidézés

A nyíregyházi selyemhernyó-tenyésztés emlékét őrzik az Epreskert és a Selyem utcák elnevezései. A névadás magyarázatához hívjuk segítségül Benczúr Zsuzsannát, aki 1901-ben így idézte fel emlékeit a Nyírvidék hasábjain: „A nyíregyházi selyem-utcza elnevezését csakugyan a selyem szóból származtatja, amennyiben a 17-ik század végén egy úr ott, ahol most a Morgó mellett a szalmáskert áll, gyönyörű eperfácskákat ültetett s ott ahol most az úgynevezett «Epres-kert» áll, maga és munkásai számára lakóházat építtetett. Ez volt aztán a selyembogarak-hernyós, tenyésztési helye évtizedeken át. Ha a városi urak azon időben felkarolják ezen iparágat, Nyíregyháza nagyon előre haladhatott volna a gazdaságban. A 30-as évek elején, mint 6 éves lány magam is megtekintettem e helyet édesanyámmal és Benkő Istvánné úrnővel. A hely valamint az itt látott dolgok örökre bevésődtek a lelkembe, örömet, élvezetet lelve általa a természetben. A selyembogarak tenyésztői, az úgynevezett selyem-utcán át jártak be a városba, így nyerték el aztán a nevét.” Margócsy József Utcák, terek, emléktáblák című kötetéből kiderül, hogy „az eperleveleket a Morgó kocsmán túl levő, ószőlős kertek alatti epreskert szolgáltatta, de ez később kiirtatott, s a r. k. iskolák faiskolája lett”.
Nemcsak Epreskert, hanem az egész város egyik legrégebbi utcája a Körte utca. Régiségét a 18. századbeli elnevezése is megerősíti: „Régi kerteken épült házak” majd „Régi kerteken épült utca”. Egy 1836-os városi rendelet már Körtvély névvel emlegeti, de előfordul Körtvélyfa alakban is. 1890-től ismert a mai alakja: Körte utca. Az utca egyik nevezetes épülete a 20. század elején, Szuchy József és fia által épített óvoda. A képünkön látható épületet története során többször átépítették, ma már a város védett épületei közé tartozik. Megemlítendő még, hogy az utcában egykor működött elemi iskola és a görög katolikus egyház fenntartásában diákotthon is Kovács Gyula hittanár vezetése alatt.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2014. szeptember 19. 16. o.)

Még több kép...

 nyiregyhaza korte utcai ovoda 01

 nyiregyhaza korte utcai ovoda 02