// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Szüreti hangulat az utcákon

„Nyíregyháza ép úgy, mint a legtöbb alföldi város, sokat szenved a portól. (…) Ha az erdő meg az Ószőlős-kert nem védené észak felől a várost, talán már régen betemették volna homokkal a gyakori szelek. Bizony bölcs emberek voltak apáink és nagyapáink, hogy az erdőt ki nem irtották, sőt az Ószőlő homokbuckáit is megkötötték a szőlőtelepítéssel. Az erdő meg a szőlő fái és bokrai hatalmas védőbástyák az északi szelek ellenében”- olvasható a Nyírvidék hasábjain egy 1909-ben megjelent cikkben. A város határában több helyen telepítettek még szőlőt a homok megkötésére, de ezek között az első a már említett Ószőlő, amely azután kapta meg az „Ó”-előtagot, miután nem sokkal később a nyugati részt is betelepítették szőlővel. Keletről az orosi határbeli szőlők, ettől délnyugatra pedig a Kisteleki szőlők terültek el. A déli határban, Rozsrét-bokor mellett pedig Rozsrétszőlő alakult ki. Sóstó környékén 1831-ben vette kezdetét a szőlő telepítése, amelynek eredményességét az is jelezte, hogy „1897-ben a sóstói Teleki-telepen az ezerjómust 22 fokot mutatott”. Sóstóhegy egy állami szőlőtelepítésnek köszönheti létét: a kincstár 400 hold területet kapott a várostól a telepítés céljára. Ezt a területet a Sóstóhoz közel eső pazonyi határbeli legelőkből hasították ki, amelyet a város Mezőssy Béla birtokostól vásárolt meg korábban. Az összefüggően telepített szőlők hegyközséget alkottak. A város rendeletben írta elő, hogy hol mikor szüreteljenek. 1889-ben például ekképpen: „e hó 17-dikén az uj szőllőben, 19-dikén a rozsréti kertekben, 20-dikán az ó-kisteleki szőlőkben, 23-dikán az uj-kisteleki kertekben és a királytelki szőllőkben, 24-dikén az ó-szőllőben”. Ezeken a napokon a hegyközségek kapujánál a város kirendelt hivatalnoka felmérte a kerttulajdonosok szüretelési eredményét, amely alapján aztán megszabták az adó mértékét. E szőlőtelepítések emlékét őrzik a mai városrészek, utcák elnevezései. A teljesség igénye nélkül: Sóstóhegyen a Muskotály, Borbányán a Szőlő, Puttony, az Újkisteleki szőlőben Bor, Szüret, Vincellér utcanevek ennek a bizonyítékai.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2014. szeptember 26. 16. o.)