// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Mészáros Ferenc, az időjósló tanár

Krúdy Gyula írásaiban az Evangélikus Főgimnázium több tanárának is emléket állított. Ilyen Mészáros Ferenc is, akit a hetivásárra járó tirpákok mindig felkerestek, hogy jósolja meg nekik az időjárást. Éveken át nagy segítséget nyújtott ezzel a tudományával, azonban egy tavasszal már pontatlanok voltak az előrejelzései. Mikor a gazdák ezt szóvá tették, ő az ócska műszereire hivatkozott. Nem hagyhatták ezt a tirpákok, el is határozták, hogy új eszközöket szereznek be az iskolának. Az adakozásba annyira belemelegedtek, hogy egy új gimnázium építéséről is döntöttek. „Belenyúltak a lajbizsebbe” és az elkészült új épületben „a tüskés bajuszú Mészáros tanár úr haláláig jósolta az időt a nyíregyháziaknak”.

Mészáros Ferenc 1884-ben, Miskolcról érkezett városunkba. Az evangélikus algimnáziumból olyan elismerő szavakkal búcsúztatták, hogy a helyi lap tudósítója megelőlegezte számára, hogy benne a „gimnázium kitűnő tanárt s városunk egy talpig derék embert nyert”. Közel 25 éven át szolgálta az Evangélikus Főgimnáziumot, amelynek diákjait, így Krúdyt is mennyiségtanból és természettanból oktatta. Állandó őre volt a természettani szertárnak, 1893-tól pedig a tanulók étkeztetésével foglakozó tápintézetet vezette. Óráit „mutatványokkal”, azaz kísérletekkel színesítette. Díjtalanul vállalta a gyorsírás tanítását.

A Borovszky-féle vármegyei monográfiában az ő nevéhez fűződik az Időjárás Szabolcs vármegyében című fejezet megírása. Időjárási előrejelzéseit segítette, hogy 1891-től 1901-ig a helyi meteorológiai állomás megfigyelőjeként is tevékenykedett. Azt nem tudjuk, hogy az időjóslásaiban bízó tirpák gazdák mennyivel járultak hozzá az új gimnázium felépítéséhez, de az bizonyos, hogy 1887-ben felépült a Főgimnázium nyugati szárnya, 1906-ban pedig átadták a keleti szárnyat.

Mindössze 58 éves korában, 1909. január 4-én hunyt el e kiváló tanáregyéniség, aki „az ifjúság tudományos kiképzését és egész emberré nevelését úgyszólván élete egyetlen céljának tekintette”.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2024. január 22. 12. o.)

511

Az Evangélikus Főgimnázium épülete

Időjós tanár

Krúdy Gyula: Őszinte nyíregyházi kalauz. Szerk.: Pethő József. Nyíregyháza, 2008. 123-124. o.