// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Fejezetek az egykori Kállai utca 2. szám alatti épületek történetéből 1.

Ma már csak archív képeslapon látható az a két emeletes épület, amelyek a Kállai (ma Szent István) utca páros oldalának az elején álltak. A baloldali bizonyosan a város legrégebbi emeletes házai közé tartozott, míg a jobboldalit Palánszky Sámuel építtette 1888-ban. Az építési kérelemnek megfelelően a házban két új boltot, és ezek felett egy fényképészeti műtermet alakítottak ki.

Ez utóbbit előbb Jeney Sándor, majd Kemény Jenő sátoraljaújhelyi fényképész bérelte ki, aki „a haladó kor kívánalmainak megfelelő, legújabb gépekkel felszerelt fényképészeti üveg-műtermét” ajánlotta a „műízléssel bíró közönség” figyelmébe. 1891-ben már a fővárosi Kalmár Péter udvari fényképész és festő alakította ki benne fióküzletét, míg 1894-től Hunyady László műterméül szolgált. Hunyadyhoz 1912-ben Malachovsky István társult. Ekkor a Nyírvidékbeli közös hirdetésükben így ajánlották fényképészeti szolgáltatásaikat: „A legrégibb műterem Nyíregyházán”.

Az építtető Palánszky Sámuel 1861-ben érkezett városunkba. Előbb elemi iskolai tanítóvá, majd az újjászervezett Evangélikus Algimnázium tanárává nevezték ki. 1874-ig tanított, majd „az anyagi tekintetben sokkal háladatosabb ügyvédi pályára lépett”. A várost 1889-ben hagyta el, amikor Dobsina város ügyészévé nevezték ki. Rozsnyón hunyt el 1895-ben. A feleségével, Csapó Idával 1866-ban egy magán nőnevelő intézetet alapítottak a mai Luther utca egyik házában. Innen tették majd át az intézet székhelyét a baloldali épület első emeletére. Az intézetben társadalmi műveltséget és modort, francia és angol nyelvet, valamint női munkákat sajátítottak el a növendékek, a tanévek pedig vizsgával zárultak. Az intézet vezetését Csapó Idától 1880-ban Pachmayr Fáni okleveles tanítónő vette át, tanári karának az élén pedig Martinyi József gimnáziumi tanár állt. Az új tulajdonos hamarosan a nagyorosi (ma Bocskai) utcába tette át a leánynevelő székhelyét, a tágas díszkerttel ellátott Nádassy-féle házba.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2024. február 19. 12. o.)

515 w