// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Városatyák választása – 100 évvel ezelőtt

1914 decemberében nem csak a frontvonalról érkező hírek, hanem a város képviselő-testületi tagjainak választása is izgalomban tartotta Nyíregyháza választópolgárait. December 23-án, reggel 9 órától délután 4 óráig adhatták le voksaikat, melyek alapján 50 rendes és 25 pótképviseleti tagot bíztak meg azzal, hogy a város önkormányzatában képviseljék érdekeiket. Akkoriban tíz választókerületre osztották a várost, minden választókerületben 5–5 képviseleti és 2–2 póttagot választottak. A voksok leadására a városháza különböző termeit jelölték ki. Az első választókerülethez a város belterületéből a következő utcák tartoztak: a Széchenyi út északi oldala, a Széchenyi tér északi oldala, a Zrínyi Ilona utca nyugati oldala, a Bercsényi utca, Kálvin tér, Egyház utca, Dessewffy tér (ma: Bessenyei tér), Színház utca, Szabolcs utca, Tűzoltó utca, Kis tér (ma: Mártírok tere), Síp utca, Víz utca, Bethlen utca, Új utca, Búza tér, Búza utca, Pacsirta utca és Mező utca. A város külső területéből pedig: az Alsó- és Felsőpázsit, a Felsőbadur bokor, a Cúgoskert (a mai Petőfi utca és a vasút közötti terület, ahol egykor a postakocsisok fogatváltó állomása volt) és a Sóstófürdő.
Az új képviselőtestület 1915. január 29-én tartotta alakuló közgyűlését. Megalakították a jogügyi, pénzügyi és építészeti szakosztályt, az egészségügyi és színügyi bizottságot, az iparostanonc-iskolai felügyelő bizottságot és megválasztották az árvaszéki kültagokat. A képviselőket Májerszky Béla (képünkön) polgármester köszöntötte, aki 40 éve állt már a köz szolgálatában, 1912-től mint a város polgármestere. 1910-ben városvezetési sikereinek elismeréseként királyi tanácsosi címet kapott. 1915 áprilisában töltötte be hetvenedik életévét és az érvényben lévő városi nyugdíj szabályrendelet értelmében nyugdíjazását kérte. (A rendelet kimondta, hogy nyugdíjba kell menni annak a tisztviselőnek, aki hetvenedik évét betöltötte, ha csak a város képviselő-testületének általános többsége nem ad felhatalmazást évről-évre a további szolgálatra.) Hivatalban június 30-ig maradt, mert ekkor telt le a hat évre szóló mandátuma. Nevét egy díj őrzi, amelyet kiváló köztisztviselői munkáért adományoznak.
Kardos István, a polgári fiúiskola igazgatója így méltatta munkásságát: „Lehet és lesz is e városnak Májerszky Bélán kívül más szintén érdemes polgármestere, de nem lesz, aki nála több jóakarattal és nagyobb buzgósággal szolgálja ezt a várost és annak közönségét!”

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2014. október 10. 20. o.)

nyiregyhaza Májerszky Béla 

Májerszky Béla