// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

„Nyíregyháza mezővárosa ezen szempillantástól fogva földesúri juss alá nem tartozik”

Deák Ferenc az 1832-ben megnyílt országgyűlésen e szavakkal próbálta meggyőzni képviselőtársait, hogy álljanak ki az örökváltság megvalósítása mellett: „Nyíregyházának örök megváltás által felszabadult lakosi a Nyírnek homokos földjén mily derék s naponként nevekedő várost emeltenek”. Az 1834 novemberében elmondott beszédében azt is hangsúlyozta, hogy a földesuraiktól sikeresen megváltakozott települések szabad polgárai „most már szorgalomra, vagyonra, míveltségre szomszédjaikat sokkal felülmúlják, s kettőztetett iparkodás után tehetősek, szabadok és boldogok”. Az 1753-as betelepítést követően a város lakosai 1786-ban templomot emelnek, ugyanebben az évben II. Józseftől visszanyerik mezővárosi kiváltságaikat, 1802-től pedig azon fáradoznak, hogy örök időkre megvásárolják földjük tulajdonjogát földesuraiktól. Fáradozásuknak és anyagi áldozatvállalásuknak köszönhetően 1803-ban előbb sikerül megegyezniük a Dessewffyekkel, majd 1824-ben a Károlyiakkal kötöttek egyezséget. A nyíregyháziak sikerrel megvalósított örökváltsága a maga idejében annyira ritkaságszámba ment és általa olyan jogokat nyertek, amelyek a többi megvalósított örökváltságok között is jelentőssé tették. Nem véletlen, hogy Deák az ő példájukra hivatkozott az országgyűlésben is.
A Kossuth tér fáinak tövében látható emlékművet a Károlyiakkal kötött örökváltság kihirdetésének a 150. évfordulója alkalmából, 1974. október 26-án emelték. A Nagy Sándor által faragott mészkő hasábot majdnem ugyanazon a helyen, a régi római katolikus templom közelében, a város egykori piacának helyén állították fel, ahol 1824. október 26-án a sikerrel megkötött örökváltság kihirdetése megtörtént. E nevezetes eseményre meghívták a környékbeli birtokosokat, a megyei tisztviselőket és a megye minden számításba jöhető emberét. A 190. évforduló alkalmából álljunk meg mi is egy pillanatra az emlékmű előtt és hajtsunk fejet őseink áldozatvállalása, tenni akarása és kitartása előtt.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2014. október 17. 16. o.)

Még több kép...

Nagy Sándor: Örökváltság emlékműve (1974)

nyiregyhaza örökvaltsag emlekmuve 01

 nyiregyhaza orokvaltsag emlekmuve 02

 nyiregyhaza orokvaltsag emlekmuve 03