// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Nyíregyháza ’56-os mártírjai: Szilágyi László és Tomasovszky András

Az utcákon sétálva megállhatunk városunk ’56-os mártírjainak emlékét hirdető szobrok és emléktáblák előtt, hogy egy pillanatra felidézzük életüket, a forradalomban betöltött szerepüket és elmerengjünk a hazáért hozott áldozatukon.
Szilágyi László Gégényben született, a Kossuth Gimnáziumban érettségizett 1945-ben. 1956-ban vállalati tervelőadóként dolgozott. Ő volt az, aki megszólította egykori gimnáziumának tanulóit, hogy csatlakozzanak a forradalom helyi eseményeihez. Vezetésével döntötték le a zsarnokság helyi szimbólumát, a Malinovszkij marsall rendelésére készült Kozák lovas szobrot. Az október 26-án megválasztott ideiglenes 13 tagú Városi Munkástanács elnökévé választották, majd a Megyei Forradalmi Bizottság elnöke lett.
Tomasovszky András Alma-Atában született, édesapja kisgazda politikus volt. 1956-ban villanyszerelőként dolgozott. Október 26-án ő tűzte ki az irodaház tetejéről levert vörös csillag helyére a nemzetiszínű zászlót, majd a ledöntött Kozák lovas szobornál, annak megmaradt talapzatára állva felolvasta a miskolci forradalmárok ötpontos követelését. Később a Forradalmi Bizottság elnökhelyettese lett. Szilágyi rábízta a József Attila kultúrház hangos bemondójának a kezelését. 1957 januárjában fegyverrejtegetés vádjával 3 hónap börtönre ítélték.
A Megyei Büntetés Végrehajtási Intézet falán 2006-ban leleplezett emléktábláról kiderül, hogy Szilágyit és Tomasovszkyt „a forradalomban betöltött vezető szerepük miatt halálra ítéltek és 1958. május 6-án itt végeztek ki”. Mindössze 35 évesek voltak! A jeltelen sírokból exhumált holttesteiket az Északi temető egyik díszsírhelyére temették 1989-ben, ahová a Történelmi Igazságtétel Bizottság megyei szervezetének kezdeményezésére 1991-ben felállították szobraikat, Tóth Sándor szobrászművész alkotásait. Nevük olvasható még a Hősök terén, a város ’56-os emlékművének talapzatán. Szilágyi Lászlónak még egykori gimnáziuma falán is látható emléktáblája.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2014. október 24. 16. o.)

 Nyiregyhaza Szilágyi Tomasovszky

 Tóth Sándor: Szilágyi László és Tomasovszky András szobrai (1991)