// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Fehér Gábor emlékezete

December 1-től a Vécsey utca 11. számú ház falán emléktábla hirdeti, hogy egykor ezen a helyen állt Fehér Gábor és felesége háza. Fehér Gábor 1893. április 27-én született Hajdúszoboszlón. A Debrecenben szerzett magyar-német szakos tanári oklevelével 1919-ben érkezett városunkba és az Evangélikus Leánygimnázium tanára lett. A tanári munka mellett bekapcsolódott a város kulturális életének szervezésébe is. A Bessenyei Kör irodalmi szakosztályának titkáraként sokat tett az irodalmi és zenei műveltség terjesztése érdekében. Közéleti szereplésével párhuzamosan bontakozott ki publikációs tevékenysége. A Nyírvidék hasábjain több novellája és pedagógiai tanulmánya is megjelent. Könyvismertetései, kritikái főként a Protestáns Szemlében, pedagógiai cikkei a Protestáns Tanügyi Szemlében láttak napvilágot és állandó munkatársa volt A Mi Utunk, a Magyar Ifjúság és Az Erő című ifjúsági lapoknak is. Mint szépíró a Napkelet hasábjain tűnt fel 1928-ban, amikor a Jenei csodálatos históriája című elbeszélésével sikerrel szerepelt a folyóirat novellapályázatán. 1929-ben jelent meg a Semmibe ívelő hidak című regénye. A harmincas években a régi diákélet ábrázolásában találta meg leginkább írói hangját, saját világát. Szépen ívelő írói munkásságának a második világháború vetett véget. A keleti harctérről tífuszos fertőzéssel tért haza. Az Erzsébet közkórházban küzdöttek életéért, sikertelenül. 1941. december 1-jén hunyt el. December 4-én a kórház ravatalozójában a m. kir. honvédség tisztikara és egy díszszázad tisztelgett a hősi halott bajtárs koporsója mellett. Az egyházi szertartást dr. Bartók Jenő református lelkész végezte, míg az egyház presbitériuma nevében dr. Sesztay András búcsúzott Fehér Gábortól. Vallotta, hogy a tanár-író „a benne lakozó értékeket, amelyeket kincsként kapott az Istentől, két kézzel szórta maga körül, a tanítványok lelkébe, az egyház, a barátok és a nemzet szolgálatában.” Fehér Gábornak korábban emléktáblát állított a Zrínyi Ilona Gimnázium is, míg síremléke az Északi temetőben található.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2014. december 5. 16. o.)

Még több kép...

 Nyiregyhaza Feher Gabor emlektabla

 Fehér Gábor és felesége emléktáblája

nyiregyhaza feher gabor emlektabla 02

Fehér Gábor emléktáblája a Zrínyi Ilona Gimnáziumban