// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

„Megfogni, ami láthatatlan,
Megkötni, ami illanó”

- ez volt az ars poeticája Vietórisz Józsefnek, aki most büszkén lépkedne a kívül-belül megújult Kossuth Gimnázium falai között. Az ősrégi evangélikus családból származó Vietórisz József elsőként diákként lépett be e nagy múltú oktatási intézmény kapuin, amikor 1878-ban megkezdte gimnáziumi tanulmányait. Budapesten latin-görög szakos tanári diplomát szerzett, majd egyetemi doktori szigorlatot tett. 1891-ben már tanárként tért vissza egykori iskolájába, amely 1914-ben igazgatójává választotta. Első igazgatósága 1920-ig tartott, majd 1926-ban újra megválasztották erre tisztségre, amelyet nyugalomba vonulásáig, 1928-ig töltött be. Ekkor címzetes tankerületi főigazgató címet kapott, régi iskolájának kormányzótanácsosa lett, majd a gimnázium felügyelőjeként tevékenykedett. Fiatal tanárként Krúdy Gyulát is tanította, aki később is gyakran és nagy tisztelettel emlegette tanárát. Részt vett a város közéletében, kulturális életében, különösen a Bessenyei Kör munkájában. A tanítás mellett költészettel is foglalkozott. Első kötete Giuseppe költeményei címmel 1896-ban jelent meg. Később ezt még több versgyűjtemény követte, az utolsó 1944-ben jelent meg Sóhajok hídján címmel. Az önéletrajzi fogantatású Senki Pál című költői elbeszélésével 1924-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Nádasdy-díját. Költői munkásságának értékes részét alkotják a műfordítások. Főként Vergilius és Phaedrus fordításaival szerzett maradandó érdemeket. Az evangélikus gyülekezet számára elkészítette annak az énekeskönyvnek a fordítását, amelyet a tót ajkú betelepülők hoztak magukkal 1753-ban. A teljes Tranoscius-fordítást a Luther Szövetség adta ki 1935-ben. 1937-ben a Kisfaludy Társaság is tagjai közé választotta. 60 évvel ezelőtt, 1954. december 6-án hunyt el. Síremléke az Északi temetőben található, míg egykori iskolája 1982-ben emléktáblát állított a tiszteletére. 1987-től utca is őrzi nevét a Jósavárosban, amely utcát 2006 óta egy emléktábla is jelöl (Képünkön az emléktábla mellett dr. Margócsy József, egykori kossuthos diák és tanár látható). 2003-tól a város iskoláiban kiváló oktató-nevelő munkát végző pedagógusok az ő nevét viselő díjat vehetnek át.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2014. december 12. 16. o.)

Még több kép...

 Nyiregyhaza vietorisz

Dr. Margócsy József a Vietórisz emléktábla avatási ünnepségén (2006) 

nyiregyhaza vietorisz jozsef emlektabla

Dr. Vietórisz József emléktáblája a Kossuth Gimnázium falán