// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Kossuth emléke városunkban 2.

Kossuth születésének a 100. évfordulóján, 1902. szeptember 19-én, „lobogódíszt öltött a város s ünnepi hangulattal áramlott a közönség a templomokba”. Istentiszteletekkel vette kezdetét e ragyogó nap, amely a vármegyeházán majd a város főterén tartott megyei és városi díszközgyűlésekkel folytatódott. Mindkét közgyűlés jegyzőkönyvben örökítette meg „a nagy szabadsághős és államférfiúnak” emlékét. A közgyűlések elfogadták azt a javaslatot is, hogy Kossuth „világtörténeti alakját” az „utódok hazafias érzületének ápolása végett”emlékszoborral örökítsék meg a város főterén. Az ünnepség a dalárda énekével ért véget, de este még a közönség gyönyörködhetett a város kivilágításában, „különösen sok nézője volt a vármegyeházának és a városházának, mely épületek pazar fényben ragyogtak”. A napot 9 órakor a Károlyi téren tartott tűzijáték zárta.
Az emlékszobor felállítását 1912-re határozták el, melyre a megye évenként 500–500, míg a város 1000 koronányi összeget különített el költségvetéséből e célra. A szobor elkészítésére a pályázatot 1910 őszén írták ki. A 33 pályaműből a zsűri Betlen Gyula tervét értékelte megvalósításra méltónak. Kossuth ércbe öntött alakját 1912. szeptember 29-én leplezték le a nevét már 1910 óta viselő téren. Mikecz Dezső alispán megnyitóját követően a város országgyűlési képviselője, Meskó László mondott ünnepi beszédet, majd dr. Vietórisz József szavalta el alkalmi költeményét. A szoborbizottság nevében az alispán e szavakkal adta át a városnak az alkotást: „Itt áll előttünk az emlékszobor, a legújabb oltár, melyet a hazafiság szent lángjának emeltünk.” A város nevében Májerszky Béla polgármester ígéretet tett arra, hogy „firól-fira adja át ezt a kötelességet, hogy az idők végéig Nyíregyháza lakosságának a maradékai is mindig szent kötelességüknek ismerjék, hogy ezt a szobrot örökké, időtlen időkig megőrizzék!” (Az intelmet nem feledve, az utódok 100 évvel később egy emléktáblát helyeztek el a szobor talapzatán.) A leleplezési ünnepséget Kossuth Ferenc szavai és a koszorúzások zárták. Az eseményről a Vasárnapi Újság képriporttal tudósított.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2015. április 3. 16. o.)

Még több kép...

 03. Kossuth szobrának avatása

 A Kossuth-szobor leleplezése
(Jelfy Gyula felvétele. Vasárnapi Újság, 1912. október 6. 797. o.)

02. Kossuth szobrának avatása

1. A szobor oldalt nézve 2. Kossuth Ferenc beszél 3. A közönség a városháza előtt
(Jelfy Gyula felvételei. Vasárnapi Újság, 1912. október 6. 801. o.)

04. Nyíregyháza Kossuth Betlen

Betlen Gyula: Kossuth Lajos (1912)