// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Kossuth emléke városunkban 3.

A Kossuth nevét 1921-ben felvevő Evangélikus Főgimnázium számos emlékkel tiszteleg névadója előtt. Alapítvány őrzi nevét és arcképe látható az iskola selyem díszzászlaján. 1956. május 26-án, a gimnázium alapításának 150. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat keretében leplezték le az épület homlokzatán a névadó reliefjével díszített emléktáblát. A Berky Nándor által készített alkotáson egy Kossuthtól vett idézet olvasható abból a válaszlevélből, amelyben engedélyezte nevének felvételét az iskolai alapítvány számára. A teljes mondat így hangzik: „Követésre méltó példát állítottak fel Önök, tisztelt Uraim, midőn a symbolikus értelemben felruházott martius 15-két megünnepelve ama nagy idők emléke iránt táplált kegyeletüknek egy oly nemes alapítvány elhatározásával adtak kifejezést, mely arra van számítva, hogy derék városukban nemzedékről nemzedékre buzdításul szolgáljon a tanuló ifjúságnak honszeretetet és hazafiúi kötelességérzetet meríteni a Haza történelmének ismeretéből”.
Ünneplésre és megemlékezésre újabb alkalmat az alapítás 175. és a névadó születésének 180. évfordulója adott. E jubileumi ünnepségsorozat keretében, 1982-ben leplezték le a gimnázium dísztermében Kossuth mellszobrát, Borbás Tibor szobrászművész alkotását. Az iskolaalapítás 200. évfordulója sem múlhatott el emlékállítás nélkül. Ez alkalomból, 2006. szeptember 1-jén az iskola történetét összefoglaló emléktáblát lepleztek le a gimnázium épületének falán. A tantestület által állított táblán láthatóak a névadó és az iskola címerének plakettjei, Sebestyén Sándor szobrászművész alkotásai.
Kossuth születésének a 211. évfordulóján, 2013. szeptember 19-én egy újabb mellszoborral gazdagodott az iskola. Az Ekker Róbert szobrászművész által készített alkotást (képünkön) a főbejárattal szembeni lépcsőfeljáróban állították fel. A gimnázium Kossuth-emlékei segíthetik e nagy múltú oktatási intézmény hagyományápolását, és lehetőséget adnak arra, hogy a diákok leróhassák iskolanévadójuk iránti tiszteletüket.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2015. április 10. 16. o.)

Még több kép...

05. Berky kossuth

Berky Nándor: Az Evangélikus Főgimnázium névadója 

06. Nyiregyhaza Kossuth Borbas

 Borbás Tibor: Kossuth Lajos (1982)

07. Nyiregyhaza Kossuth szobor Ekker Robert

Ekker Róbert: Kossuth Lajos (2013)