// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

„Emlékét, nevét ünnepeljük meg kegyelettel,
de szellemét kövessük”

Gróf Széchenyi István emlékezete

Széchenyi Hitel című munkájának programján felbuzdulva alakult meg városunkban 1832-ben az Olvasó Egylet. Az Egylet jogutódjának tekintette magát a városi polgárság találkozóhelyéül is szolgáló Kaszinó, amely 1897-ben Ábrányi Lajos festőművésszel megfestetette és székházában elhelyezte Széchenyi arcképét. „A legnagyobb magyar” halálának évfordulóján, április 8-án a Kereskedő Ifjak Egylete minden évben kegyelettel gyújtotta meg az „emlékezet fáklyavilágát”, hogy tagsága és az érdeklődők leróhassák tiszteletüket Széchenyi emléke előtt.
1860-ban a Bujtos területén kialakított gondozott részt Széchenyi-ligetnek nevezték el, míg az 1880-as évektől egy szálloda is viselte Széchenyi nevét. A szálloda kb. a mai Tudomány és Technika háza előtti részen állt és a 20. század elejéig működött. Ekkor Jurás Lajos nevezte el Orosi (ma Bocskai) utcai vendéglőjét Széchenyiről, majd 1916-ban Friedmann Hermann nyitott egy éttermet a Nyírvíz palota épületében szintén Széchenyi nevével.
Amikor 1890 végén a Nyírvidék közölte az esedékes népszámlálás területi beosztását, akkor az első kerületben szerepelt a Széchenyi tér elnevezés. Geduly Henrik 1896-ban megjelent várostörténeti monográfiájában is e néven szerepel a városnak e forgalmas tere, amely egészen 1928-ig őrizte Széchenyi nevét, mert ekkor Horthyról nevezték el, ma pedig az Országzászló tér elnevezést viseli. 1900 júniusában a város képviselő-testülete „a vasúthoz vezető idáig Vasúti útnak nevezett utat a magyar közlekedésügy legelső apostolának: gróf Széchenyi Istvánnak emlékezetére Széchenyi útnak” nevezte el, ahogyan ezt 1986 óta Balogh Géza bronz utcanév-táblája is jelzi.
1918-ban nyitotta ki kapuit a Felső Kereskedelmi Iskola, amely arra törekedett, hogy „közgazdaságilag fegyelmezett lelkű magyar ifjúságot neveljen a magyar gazdasági és kereskedelmi élet számára”. 1938-ban méltán vette fel Széchenyi nevét és őrzi ma is. A névadó mellszobrát, Balogh Géza alkotását (képünkön) az iskola alapításának 75. évfordulója alkalmából, 1993-ban leplezték le.
Egy időben a város szakképző iskolája, a „110-es” is viselte Széchenyi nevét, ennek őrzi emlékét az iskola mellett felállított kőszobor, Papi Lajos alkotása.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2015. április 24. 16. o.)

Még több kép...

Nyíregyháza Széchenyi Papi

Papi Lajos: Gróf Széchenyi István (1976) 

Nyíregyháza Széchenyi Balogh

 Balogh Géza: Gróf Széchenyi István (1993)

Nyíregyháza Széchenyi Balogh 02

Balogh Géza: Széchenyi utca (1986)