// AdSense kód

 

Amiről az utcák mesélnek…

Fürdőház tér

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. kezdeményezésére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014 decemberében az eddig csak helyrajzi számmal bíró Hotel Fürdőház és a környező épületek által határolt területet a jobb beazoníthatóság érdekében Fürdőház térnek nevezte el.
A tér névadó épülete helyén már az 1800-as évek elején működött egy négy káddal működő fürdőház, amelyben a tó vizét felmelegítve használták. Az 1826-ban épített új fürdőházban már nyolc fürdőszobában tizenhat kád állt a vendégek rendelkezésére. A város 1866-ban egy részvénytársaságnak adta bérbe 24 évre, azonban a bérlők nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, így a fürdő helyzete egyre rosszabbodott. A 19–20. század fordulója után az első világháborúig a Sóstó történetében egy kedvező szakasz bontakozott ki. Pazár István tervei alapján megépült a víztorony, a kétemeletes vendéglő épület és befejezték a fürdőház kibővítését is, amely ekkoriban nyerte el mai alakját. A bővítés mellett modernizálták is a fürdőházat: vízvezetékes berendezésekkel látták el, a forraló üstök helyett kazánházat építettek, a fakádakat pedig márványkádakra cserélték. A kádfürdőben az első időktől kezdve egészen 1957-ig a tó vizét használták. Ekkor az újonnan feltárt 50 0C-os termálvizet a kádfürdőbe is bevezették, majd a fürdő park felőli végében kialakították a 100 m2-es fedett termálmedencét. Az épületet 1976-ban bezárták. 1998-ban Kulcsár Attila építész tervei szerint, a Sóstó Fejlesztési Rt. beruházásában felújították és újra megnyitották a vendégek előtt. A fürdőház történetet egy emléktábla foglalja össze az épület falán, amelyet 2001-ben, a városvédők országos találkozójának keretében lepleztek le. 2012-ben országos kategóriába sorolt gyógyfürdőintézménnyé nyilvánították.
Az épületnek több elnevezése is ismert volt az idők folyamán: kádfürdő, fürdőház, Fürdőház Panzió majd 2013 júniusától Hotel Fürdőház, amely a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. újabb felújításainak köszönhetően 2015 januárjában háromcsillagos szállodai rangot érdemelt ki.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2015. július 31. 16. o.)

Még több kép...

Fürdőház 01

Fürdőház 02

Fürdőház 03

A tér névadó épülete korabeli képeslapokon