// AdSense kód

 

Amiről az utcák mesélnek…

A Szent Jobb Nyíregyházán

A 34. Eucharisztikus Kongresszus és Szent István király halálának 900 éves jubileuma alkalmából 1938-at Szent István Emlékévvé nyilvánították és országos megemlékezéseket rendeztek. Ezek egyik leglátványosabb és nagy tömegeket megmozgató eseménye a Szent Jobb országjárása volt. Nyíregyháza és Szabolcs vármegye népe 1938. július 3-án és 4-én róhatta le tiszteletét nemzeti ereklyénk előtt.
A Szent Jobbot vivő aranyvonat szerelvényét egy szalonkocsiból építették át. A képünkön is látható üvegfalakkal oldották meg, hogy az ereklyét ott is jól láthassák, ahol azt nem emelték le a vonatról, hanem csak áthaladt a szerelvény. A képen felfedezhetők még az 1038 és 1938-as évszámok, amelyek a szent király jubileumát hirdették, valamint Szent Imre és Szent István alakjai, a kocsi tetején pedig az aranyozott Szent Korona nagyméretű másolata a térdeplő angyalokkal.
Az aranyvonatot Szabolcs vármegye határán, Újfehértó vasútállomásán egy díszes küldöttség fogadta. Az ő vezetésükkel érkezett meg a vonat a tervezett esti 9 óra 39 perc helyett mintegy félórás késéssel, a virágokkal és zászlókkal feldíszített nyíregyházi vasútállomásra. A zivataros idő miatt a Szent Jobb ereklyetartóját egy katonai teherautó szállította, míg magát a szent ereklyét arany-üveg tokjában Mészáros János érseki helynök, a Szent Jobb őre egy kocsiban ülve vette magához. „Zászlók, virágos, fénylő ablakok, ezrek sorfala között vonult be a Szent Jobb” a római katolikus templom előtti térre. Itt visszahelyezték az ereklyét tartójába majd vitéz dr. Jékey Ferenc főispán egy beszédben méltatta a Szent István-i gondolatnak jelentőségét. A beszédet követően az ereklyét a templom szentélyébe vitték, ahol az alabárdos díszőrségen kívül félóránként négy-négy katolikus képviselő-testületi és vallásos egyesületek tagjai álltak őrt, hajnali négy órától pedig szentmiséket mondtak a főoltárnál. A reggel 7 órától tartott tábori misén Török Dezső kanonok búcsúztatta a nemzet ereklyéjét, amelyet aztán újra díszes menet kísért a vasútállomásra, hogy tovább folytathassa a nemzetet egyesítő országjárását.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2015. augusztus 19. 16. o.)

Még több kép...

01. A Szent Jobb Nyíregyházán

A virágokkal és lobogókkal díszített nyíregyházi vasútállomás

02. A Szent Jobb Nyíregyházán

Kettős kereszt a vasútállomáson

03. A Szent Jobb Nyíregyházán

Az aranyvonat - az ereklye nélkül

04. A Szent Jobb Nyíregyházán

Az aranyvonat a nemzet ereklyéjével
(A fotók forrása: Régi Nyíregyháza)

05. A Szent Jobb Nyíregyházán

A Magyar Posta által kibocsátott emlékbélyeg elsőnapi bélyegzéssel

Aranyvonat

Az aranyvonat