// AdSense kód

Horkay László: Közkincsek
Sárospatak szobrai, domborművei, emléktáblái

30. Közkincsek sárospatak

A bemutatásra választott kötet -nagyon helyesen- Sárospatak közkincseinek nevezi a város szobrait, domborműveit és emléktábláit.

A kötet első lapjain kiderül, hogy a szerzője, Horkay László már nem érhette meg a kiadvány megjelenését, hiszen 1992-ben meghalt. Ahogy a méltatója írja: "Személyében nemcsak egy kitűnően képzett, köztiszteletnek örvendő közigazgatási szakember szállt sírba, hanem egy lelkes lokálpatrióta is, akit városunk közvéleménye méltán tartott számon a Sárospatakért önzetlenül fáradozó közéleti férfiak között." A kötet így egyben tisztelgés Horkay László emléke előtt is.

A szerkesztő, Kerchner András soraiból kiderül, hogy "ez a kötet élete fő műve, a Patakon fellelhető összes szobor, dombormű, emléktábla adatainak gyűjteménye", amelyet 1992-ig Horkay László állított össze, míg a megjelenés évéig eltelt időszak emlékeinek adattárát a szerkesztő és munkatársai.

A kötet 3 fő részre tagolva mutatja be Sárospatak emlékjeleit: 45 szobor után szintén 45 darab dombormű és emléktábla bemutatása következik, míg a harmadik részben 7 eltűntnek nyilvánított emlékjelet (6 emléktáblát és 1 emlékművet) vesz sorra. A szobrok és az emléktáblák bemutatása során az egyik oldalon az emlékjelről összegyűjtött információk olvashatók, míg a másik oldalon az alkotásról készített jó minőségű fekete-fehér fotó látható. Az információk között megtudhatjuk, hogy kinek, vagy mely eseménynek állították az emlékjelet, annak esetleges alkotóját, leleplezési idejét és a leleplezés körülményeit (pl. ki leplezte le). A kötet mutatói az emlékjelekre és azok alkotóira vonatkoznak.

Horkay László megalapozta Sárospatak közkincseinek a lajstromba vételét. Ezt a munkát veszi alapul a város honlapján a nevezetességek menüpont alatt a "Sárospatak város területén található domborművek és emléktáblák" nevű oldal is. (Ugyanezen a honlapon a szobrok is bemutatásra kerülnek.) A kiírás szerint az oldal "folyamatos fejlesztés alatt áll", így van remény arra, hogy az eddig bemutatott 55 emléktábla és dombormű sora még bővülni fog, hiszen az szinte elképzelhetetlen, hogy a kötet megjelenésétől eltelt 13 év alatt mindössze 10 emléktáblát vagy domborművet lepleztek volna le a városban. Az lenne az igazi tisztelgés Horkay László emléke előtt, ha lenne egy utóda, aki az általa megkezdett munkát a mai nap is folytatná és nem engedné feledésbe merülni, hogy kik és miért, milyen alkalomból állították ezeket az emlékjeleket! Mert ezek a márványba, gránitba, kőbe vésett vagy bronzba öntött szavak emlékeket idéznek, amelyeket jó volna nem elfeledni, hiszen: a köz kincsei.

(A kötet szerkesztője: Kerchner András. Lektorálta: Halász Magdolna.
Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
Kiadja: Sárospatak Város Önkormányzata. Megjelenés éve: 1997.)