// AdSense kód

A NYÍREGYHÁZI RÓMAI KATOLIKUS TÁRSSZÉKESEGYHÁZ

11. Társszékesegyház borító

A Samassa által épített templom felszentelésének 100. évfordulója alkalmából a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Plébánia egy színes kötetet jelentetett meg 2004-ben. A kötet tartalmazza egy tanulmányomat „Nyíregyháza római katolikus templomai” címmel. A borítót Varga Gábor tervezte.

Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök kötetben olvasható ajánlása:


„Jó szívvel ajánlom minden kedves olvasó figyelmébe ezt az igényes albumot, amelyet Ilyés Gábor szerkesztett és a Nyíregyházi Főplébánia ad ki abból az alkalomból, hogy templomának, a Magyarok Nagyasszonya templom fölszentelésének 100. évfordulóját ünnepli.
A 100 éves római katolikus templom – Nyíregyháza főterén – tekintélyt adó és tiszteletet parancsoló épülete a szépen fejlődő nyírségi városnak. Építészeti és művészeti értékei méltán érdemelnek figyelmet. Az emlékalbum második részében Matuszka Mihály: A nyíregyházi Samassa templom monográfiája c. korabeli füzetének reprint kiadása vezet bennünket ezen értékek fölfedezésében.
Egy templom – művészeti értékein túl – rendeltetésében hordozza igazi értékét. Abban, amit szolgál, amit képvisel, akiket szolgál. A templom Istenről beszél, találkozásra hívja az embereket, és találkozást készít elő Isten és ember között, ember és ember között. Ezért építik, ezért veszik körül gondoskodó figyelemmel.
Az emlékalbum első részében Ilyés Gábor a templom születésének történetét és az eltelt 100 év fontosabb eseményeit mutatja be. Mindebből eleven és színes kép bontakozik ki az olvasó szemei előtt. Megjelennek emberek, az emberi alkotókészség, a jót szolgáló áldozat, Isten ügyéért való lelkesedés, a város és az emberek javát kereső felelősségtudat, az „Úr házáért való buzgóság”. Olvasva az értékes leírást, megelevenednek a kövek. Igazában ez teszi „élővé” ezt a templomot.
Amikor köszönetet mondok a kiadónak, a szerkesztőnek és a tipográfusnak ezért a szép ünnepi kiadványért, kívánom, hogy a 100 éves templom ma is – és továbbra is – töltse be rendeltetését. Legyen élő templom: gyűjtse össze az embereket, és legyen békességet adó, igaz életre segítő otthona sokaknak. Nyíregyháza, 2004. október 8., a Magyarok Nagyasszonyának ünnepén”