// AdSense kód

KURUC EMLÉKJELEK NYOMÁBAN

BEVEZETŐ

kurucemlekjelek

2009. április 29-én egy kis csoporttal volt szerencsém eljutni a ma Ukrajnában lévő Brezán (Бережани) városába. Akkor döntöttem el, hogy ha már sikerült egy ilyen távoli Rákóczi emlékhelyet felkeresni, most már érdemes komolyan venni az eddigi gyűjtőmunkát, amikor azt a célt tűztem ki, hogy összeállítom a kuruc emlékjelek katalógusát.
II. Rákóczi Ferenc és az általa vezetett szabadságharc emlékjeleinek a felkutatását, összegzését már a jubileumi évek kezdetekor, 2003-ban elkezdtem, de igazi lendületet ez a kutatómunka csak a brezáni út után vett.
2013-ban – nyolc emlékév (2003–2011) után – újra a Rákóczi-szabadságharc évfordulójára fogunk emlékezni. Ebből az alkalomból egy olyan kiadvány kéziratát szeretném elkészíteni, amely bemutatja, hogy milyen köztéri alkotásokkal tisztelegtek a kuruc idők személyei, eseményei előtt. Arra is keresem a választ, hogy kik által, milyen körülmények között, milyen akaratból, mikor és hogyan valósultak meg ezek az emlékjelek? Hiszen minden szobornak és emléktáblának története van: az idők és korok néma tanúi, az állítók korának visszfényei is. Sajnos sok emlékjelnek a története szomorú, hiszen a trianoni békediktátumot követően többet elpusztítottak közülök.
A jelenlegi adattáram több mint 300 emlékjel adatait tartalmazza. (Ebbe beletartoznak a Felvidék, Kárpátalja, Erdély és a Vajdaság emlékjelei, sőt lajstromba vettem az Ausztriában (Bécs), Csehországban (Prága), Franciaországban (Yerres), Lengyelországban (Varsó), Törökországban (Rodostó) és Ukrajnában (Brezán) található emlékjeleket is.) A honlap segítségével fokozatosan szeretném bemutatni az érdeklődők számára kutatómunkám eredményeit.
2012-ben sikerrel vettem részt a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma által kiírt pályázaton. Az alkotói támogatásnak köszönhetően szeretnék egy olyan kéziratot elkészíteni, amely alapjául szolgálhat e témában megjelenő kötetnek.

2012. július 9.