// AdSense kód

A PROJEKT

1956 emlekev logo cmyk web

1956 emlékezete

Az 1956-os forradalom emlékjelei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A pályázat célja egy olyan helytörténeti témájú, ismeretterjesztő jellegű kötet megjelentetése, amely rövid leírásokkal és fotókkal illusztrálva bemutatja Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településeinek azon emlékjeleit (emlékmű, szobor, emléktábla, kopjafa), amelyek az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékezetét hivatottak szolgálni.

1989 után a települések közterületein is bekövetkezett a rendszerváltás: a szovjet és román hősi emlékművek helyét végre felválthatták a nemzeti múltunkra emlékeztető jelek. Így sorra állították a trianoni békediktátum, a második világháború magyar áldozatainak és az 1956-os forradalom emlékét hirdető emlékműveket, emléktáblákat, szobrokat. A települések vezetői az emlékjel-állításokkal megteremtették azt a környezetet, ahol a település lakói leróhatják kegyeletüket és emlékezhetnek a 20. századi magyar történelem nagy sorsfordulóira.

Az 1956-os forradalom 60. évfordulója kiváló alkalom arra, hogy a tervezett kötet megjelentetésével:

  • tisztelegjünk a forradalom emléke előtt,
  • a teljesség igényével feltárjuk és összegezzük egy történelmi korszak emlékét őrző alkotásait,
  • felhívjuk a fiatalabb korosztály figyelmét az általuk kevésbé ismert 1956-os forradalomra és szabadságharca.

Reményeim szerint a kötet segítheti majd a honismereti mozgalmat és haszonnal forgathatják az általános és középiskolai történelemtanárok is (pl. vetélkedők, kiselőadások, ünnepi megemlékezések alapjául szolgálhat). Abban is bízom, hogy erősítheti egy adott közösséghez való tartozás tudatát.

2014-ben egy könyvsorozatot indítottam „Emlékhelyek, emlékjelek” címmel. A sorozat első kötete a nyíregyházi Hősök temetőjét mutatja be. Jelen pályázat támogatásával szeretném elkészíteni a sorozat második kötetét, amely a megye 1956-os emlékjeleit mutatná be.

Sikeres pályázat esetén vállalom, hogy a honlapomon (www.emlekjelek.hu) egy oldalt nyitok „1956 emlékei Sz-Sz-B megyében” címmel. Az oldalra folyamatosan feltöltöm a kötet alapjául szolgáló teljes pályázati anyagot, így az még szélesebb kör számára hozzáférhetővé válna, akár a külhon érdeklődő nagyközönsége is megismerhetné.