// AdSense kód

 TISZABERCEL

Bessenyei Emlékház

Egy cserkész kerékpártúra keretében, 2011. április 9-én eljutottunk Tiszabercelre is, ahol Kocsis Józsefné vezetésével megtekintettük a Bessenyei György emlékházat. Amint az a képről is látható, sajnos a ház kívül-belül felújításra szorul.

01. Tiszabercel Bessenyei Emlékház

Az emlékház történetéről és a benne lévő kiállításról egy remek összeállítás olvasható a település honlapján. Ugyanitt egy videóösszeállítás is megtekinthető! A Vasárnapi Újság 1890. június 22-i számában egy tanulmány jelent meg Bessenyei György és ősei címmel dr. Váczy János tollából. A tanulmány Bessenyei állítólagos arcképe mellett közli a szülőházról készült rajzot is.

02. Tiszabercel Bessenyei György szülőháza grafika

03. Bessenyei György

Bessenyei György
(A Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában lévő eredeti után rajzolta Cserna Károly)
Ezt a két képet közli az 1901-ben megjelent Borovszky-féle vármegyei monográfia is.
A kötetben megszemlélhetjük még Bessenyei egyik kéziratát és az aláírását is.

04. Bessenyei kézírása

Bessenyei György kézírása

05. Bessenyei aláírása

Bessenyei György aláírása

E kis kitérő után lépjünk be az emlékházba! A bejárati ajtón át elsőként a letéglázott pitvarba juthatunk. "Itt néhány bútordarab (kecskelábú asztal, két szék, "etuzséros" kredenc) és az azokon, valamint a falakon elhelyezett réz-és cserépedények (utóbbiak közt igen sok a sárospataki sötét tónusú kerámia) érzékeltetik a valamikori konyhát hangulatát."

06. Tiszabercel Bessenyei Emlékház

A pitvartól jobbra lévő szobában a régi középnemesi életmód jellemző bútordarabjait láthatjuk:
festett szekrény, deszkabaldachinos ágy, asztal, "gondolkodószék", utazóláda.

07. Tiszabercel Bessenyei ház kiállításrészlet

Az oldalszobában a Bessenyei György életútját bemutató irodalomtörténeti kiállítás tekinthető meg.

08. Tiszabercel Bessenyei ház kiállításrészlet

09. Tiszabercel Bessenyei ház kiállításrészlet

Az épületen 1913. szeptember 28-án emléktáblát lepleztek le:

10. Bessenyei emlekhaz emlektabla 1913

Az emléktábla állítását a Bessenyei Kör kezdeményezte. A Nyírvidék közölte az ünnepség menetrendjét: 1. Mgs. Geduly Henrik elnök beszéde. 2. Vidor Marcel pályanyertes költeményének előadása. 3. Koszorúk elhelyezése. Déli 12 órakor a Nemzeti Szalon műkiállításának megnyitása a Vármegyeháza dísztermében. (1913. szeptember 21. 5. o.) Az október 2-i szám pedig részletesen is beszámolt az avatási ünnepségről. Kedvcsinálónak egy kis ízelítő a lapból:

11. Bessenyei

Bessenyeitől és az emlékháztól Vietórisz József költeményével búcsúzunk.
A verset a Nyírvidék 1913. szeptember 28-i száma az első oldalon közölte.

Vietórisz József: Bessenyei

Örök magányod éjjeléből
Ébredj, te hős, csodás alak,
A bús felejtés szégyenéből
Tenvéreid szólítanak;
Dalnál hívebben, lelkesebben
Dobog feléd minden kebel:
Egy nemzetet hordtál szívedben,
S e nemzet szívből ünnepel!

Ki buzdított mindég előre,
S adott merész sasszárnyakat?
Mi volt a lelked, hogy belőle
Az eszme, mint szent láng fakadt?!
Hajnal ha voltál, fényt mutattál -
S eszmél a nemzet és akar;
Villám ha voltál, tisztítottál -
S ismét magyar lett a magyar!

Oly rémes volt a hosszú álom,
S oly lassú a fölébredés,
Testvér seholsem a világon,
S igaz fiú is oly kevés!
Az elbukottak szörnyű átka
Feküdt a megtört lelkeken,
Fásulva nézte, aki látta -
Ki állt talpra, nemzetem!

Te vetted észre, mikor ásták
"A sírt, hol nemzet sűlyed el",
Te fogtad fel szörnyű csapását:
Halált e nép nem érdemel!
A tiszta értelmet kerested,
Az igazságnak fegyverét,
Fölvetted a nehéz keresztet,
Hisz a sötétség állt eléd!

És felvonul az ifjú gárda,
Kezébe kard, szemébe láng,
És indul a vezér szavára:
Lásson csodát a nagy világ!
Ki nem tudott már lelkesülni,
A nemzet öntudatra kel;
Tegnap magát alig becsüli,
Ma már nem kér, de követel!

Ágis te kis parányi szikra,
Melyből egész láng tört elő:
Pásztortüzednél szállt ki síkra
A megmozdított őserő;
Gyújt a Magyarság kívül és benn:
Nyelvedben élsz csak nemzetem!
S az új keresztség szent tüzében
A Jámbor szándék tett leszen!

Érezted-é a tett varázsát,
Míg annyi munkát végezél?
Érezted-é, mily buzdítást ád,
Midőn oly messze még a cél?!
A múltba próbáltál hatolni,
Hogy bátorítsad a jelent,
A Természet világa, Holmi
Szebb, biztatóbb jövőt jelent.

S álmodtad-é a sors csapását
Legszebb korodban, hirtelen?
Álomdtad-é, mért sújt csapást rád,
S a hit miért poklot terem? ...
Az emberpróbán általesvén
Szabolcs daliás vére te:
Mért oly korán, s mégis napestén
Lettél Bihari remete?!

Te általálted azt a harcot,
S az eszme túlélt tégedet,
Te föl se vetted a kudarcot,
S a nemzet büszkén emleget;
Nem legnagyobb bár, nagy te mégis,
Legjobbjaink közül valál,
Nagy lelkedért megáld az ég is,
Mint megdicsőít a halál!

Szent ihletéssel jár közöttünk
Az alkotó, gyújtó ige,
Lelkeddel, ím frigyet kötöttünk,
Jöjj, szállj be szívünk mélyibe!
Hirdesd, hogy addig áll e nemzet,
Amíg magyarként küzd, remél,
És lásd, amit vére szerzett,
Áldott hazánk nyelvében él!

Az emlékház látogatási ideje:

Május 1. és október 31. között: 
Hétfő: zárva.
Kedd-szombat: 9.00-17.00. 
Vasárnap: zárva

November 1-től április 30-ig az emlékház előzetes bejelentkezés alapján látogatható.

Bejelentkezés: 06-42-204-655 (Polgármesteri Hivatal).
+36-20-570-0284 (Kocsis Józsefné, gondnok).