// AdSense kód

Benczúr Gyula emlékezete

01. Bejegyzés az evangélikus egyház anyakönyvében Benczúr Gyula születéséről

 Benczúr Gyula születésének bejegyzése az evangélikus egyház anyakönyvében

1909-ben szülővárosa díszpolgárává fogadta és emléktáblát leplezett le szülőháza falán
(A Vasárnapi Újság képriportja és tudósítása)

02. Nyiregyhaza Benczur festotarsai koreben

 Benczúr Gyulát üdvözlik művésztársai

03. Nyiregyhaza Benczur szulohaza

 Benczúr Gyula szülőháza

04. Nyiregyhaza Benczur emlektabla

Emléktábla Benczúr Gyula szülőházán 

05. Nyiregyhaza Benczur kiallitas

 Benczúr festményei a Nemzeti Szalon nyíregyházi kiállításán

BENCZÚR GYULA ÜNNEPLÉSE NYÍREGYHÁZÁN

A magyar festőművészet nagymestere, Benczúr Gyula, hosszú évek után először látogatott el szülővárosába, kedves nejétől, fiától s művésztársaitól kisérve, hogy a tiszteletére rendezett ünnepélyen részt vegyen.
A Bessenyey-Kör emléktáblát helyezett ama házra, hol a nagy mester született s gyermeksége első éveit töltötte.
A szép és kegyeletes ünnepély nagy s díszes közönség jelenlétében vasárnap (e hó 17-ikén) délután három órakor folyt le.
Geduly Henrik evangélikus lelkész remek szónoklata mesteri előadásban volt az ünnepély fénypontja.
Az ünnepély előtt Nyíregyháza város küldöttsége, Májerszky polgármester vezetése mellett, átadta a díszpolgári oklevelet, szívből jövő, megható beszéd kíséretében. Az ünnepély után Bessenyey érczszobrát kereste föl az ünneplő közönség, hol a magyar képzőművészek koszorúját Déri Béla lendületes beszéd kíséretében a szobor talapzatára helyezte.
Este nagy hangversenyt rendezett a Bessenyey-Kör. Vietórisz József főgimnáziumi tanár Benczúr tiszteletére alkalmi ódáját hévvel s lendülettel szavalta el.
Colbertson Sasa kitűnő hegedűjátékával, Weichardt Aurora aradi énektanárnő művészi énekével, dr. Popini Albertné és Raschofszky Sándor zongorajátékukkal gyönyörködtették a közönséget. Nagyérdekű és tanulságos előadást tartott még Kacziány Ödön a magyar történeti festészetről, Benczúr mester jellemzésével, művészete méltatásával.
Fényes bankett fejezte be az ünnepélyt, számos felköszöntővel ünnepelve a nagy mestert.

(Vasárnapi Újság, 1909. október 24. 902.)

06. benczur gyula diszpolgari oklevel

Benczúr Gyula díszpolgári oklevele
(Jósa András Múzeum, Benczúr Gyula állandó kiállítás)

Vietórisz József: Benczúr lelke

Mit keresnéd sírja mélyén
Szellemének kincseit?
Szebb hazában újra élvén,
Benczúr lelke nincsen itt!
Mért tapadsz a föld porához,
Mint a nyüzsgő hangyaboly?
Hogy nevének híven áldozz:
Bölcsejéhez vándorolj!

Mint a napnak fénysugára
Hogyha tiszta csepphez ért,
Megtörik rajt, s mind kitárja
Színpompája kellemét:
Mesterünknek tiszta lelkét
Istenszikra járta át,
S emberöltők ünnepelték
Színpompás mámorát!

Felvonulnak, lángra gyúlnak
Ifjúságunk álmai,
Szent varázsát, mély hatását
Nincs elég szónk áldani;
Egy virágban mennyi élet,
Egy alakban mily erő:
Jaj neked, ha meg nem érted,
Mért olyan szép s megnyerő!

Mert e szikrát drága prizma:
Benczúr lelke törte meg;
Nemcsak a fényt adja vissza,
Érzened kell, mily meleg!
A művésznél több az ember,
S érdemében még nagyobb;
Magyar szívünk büszkébben ver,
Mert e példa ránk ragyog!

Néked is szól, ha magyar vagy:
Volt nekünk már nagy nevünk,
S amilyen volt, épp olyan nagy
Lesz, ha el nem csüggedünk.
Eltiporhat a bitor had:
Önbizalmunk talpra áll,
S a dicső hit megdicsőit,
Mint a mestert a halál!

Nincs erőd ma szárnyra kelni?
Tegnap is volt szenvedés,
Nincs szíved ma ünnepelni?
Holnap is lesz ébredés!
Múlt s jövendő, lét s enyészet
Mind csak röpke pillanat:
Ám babérja a művésznek
Mindörökre megmarad!

Benczur 1

(Tolnai Világlapja, 1943. 09. 08.)

1942-ben leleplezték Galántai Fekete Géza szobrát

07. Nyíregyháza Benczúr

Galántai Fekete Géza: Benczúr Gyula (1942) 

A "Korona ház" és Benczúr Gyula emléktáblája

08. Nyiregyhaza Benczur Gyula emlektabla

Gerzson Péter: Benczúr Gyula szobra (1997)

09. Nyiregyhaza Gerzson Benczur szobor

1935. szeptember 1-jén nyílt meg a város első állami elemi iskolája, amely egy évvel később felvette Benczúr Gyula nevét. A Kert közben található iskola az államosítás után az 1-es sorszámot kapta. 1990-ben újra felvette a város szülöttének nevét. Gerzson Péter szobrászművész alkotása korábban a Sóstói Kultúrpark gyűjteményében kapott helyet. A szobrot 1997. április 28-án leplezték le az iskola bejárata előtt.

A 2014. évi jubileumi ünnepségek

A Jósa András Múzeum "Benczúr ismét köztünk van!" címmel
2014. január 28-án emléknapot rendezett
B
enczúr Gyula születésének 170. évfordulója alkalmából

10. Benczúr ismét köztünk van

Benczúr volt szülőházának helyén emléktáblát lepleztek le

11. Nyiregyhaza Benczur emlektabla 2014

Benczúr Gyula szobrának megkoszorúzása

12. Nyiregyhaza Benczur szobor koszorúzás

13. Nyiregyhaza Benczur szobor koszoruval

Időszaki kiállítás nyílt a Múzeumban

14. Nyiregyhaza Benczur kiallitas

15. Nyiregyhaza Benczur kiallitas 02