// AdSense kód

EGY RÁKÓCZI-ÉRME REJTÉLYEI

Ezen az oldalon bemutattam a Borsiban, 1882-ben leleplezett emléktáblát, amelyet a sátoraljaújhelyi turisták emeltek. Az érme szignója alapján megpróbáltam kideríteni, hogy vajon ki lehet a készítője? Erről az érméről van szó: 

01. borsi rakoczi plakett2

Az érme előlapján Rákóczi arcképe látható.

02. borsi rakoczi erme szigno

Az érmén látható szignó az én olvasatomban: A. Warde.

F. Ebből a szignóból indultam ki, de sajnos nem vezetett eredményre a nyomozásom, így hosszú ideig pihent ez a téma. A napokban azonban a kezembe került egy emlékkönyv, amelyet Rákóczi halálának a 200. évfordulója alkalmából adták ki. (Rákóczi. Emlékkönyv halálának kétszázéves fordulójára. A Magyar Nemzeti Szövetség megbízásából kiadja a Franklin-Társulat Budapest. Szerkesztette: Lukinich Imre.) A könyv első kötetének utolsó tanulmánya, amelyet Huszár Lajos írt A kuruckor érmészete címmel, azonban megoldotta a rejtélyt, de nyomban adott egy másikat is. Eszerint az emlékérme készítője Warou Dániel, akiről ezt írja a tanulmány: "(...) a felkelés megindulásakor Körmöcbányán egy művészi képességekkel megáldott éremvéső, Warou Dániel állott Rákóczi szolgálatára" (405. o.). 1707 végéig állt a fejedelem szolgálatában, mely idő alatt három emlékérmet készített. A tanulmány közli a három érme fotóját is. Íme:

03.warou emlekerem

04. warou emlekerem

05. warou emlekerem

Az emléktáblán található másik érme Warou emlékérmének a hátlapja, amelyen "Themis és Egalitas női alakjai láthatók, amint a Libertas kezén és lábán levő bilincseket feloldják. Ez az ábrázolás megfelelő szimbolikus kifejezése a kitűzött célnak" (405. o.).

06. borsi rakoczi plakett3

Az érmére más internetes oldalakon is rábukkantam. A gyöngyösi Huszár Lajos Éremtár honlapján ez az érme volt 2008 szemptemberében a hónap érme.

07. warou emlekerem

Egy szép fotón látható az érem a Nudelman Numismatica aukciós oldalán is.

08. warou emlekerem

Huszár Lajos tanulmánya és a képek alapján tehát egyértelműsíthető, hogy Borsiban, a várkastély belső udvarán található emléktábla érmeit Warou Dániel készítette. Rejtély azonban az emléktábla érmének a szignója, amelyen egyértelműen A. Warde olvasható, míg az érme itt bemutatott többi fotóin a Warou azonosítható.
Az éremvéső életét és munkásságát részletesen bemutatja Rudnay Gyula dolgozata, amely az interneten is elérhető pdf-formátumban. Rudnay idézi azt az adatot, amely Huszár Lajos dolgozatában így jelent meg: "Warou mindhárom Rákóczi-érmének verőtövei a munkácsi várból kerültek elő s ezekkel a bélyegvasakkal 1889-ben 3 arany, 21 ezüst és 6 bronz utánveret készült az utánverés megjelölésével" (406. o.). E témában került még kezembe egy érdekes kötet: A Rákóczi-szabadságharc a numizmatika tükrében. Szabó Ernő 2003-ban megjelent dolgozatában részletesen bemutatja Rákóczi Ferenc érméit, amelyek alkotója: "A kuruc kor legjelentősebb példametszője ("sculptor moneteriae") Warrou (Varró) Dániel svéd származású körmöcbányai fővésnök". Íme egy újabb változata a személynév leírásának: Warrou, amelyet ő "Varró"-nak magyarosít, s később következetesen Varró Dánielnek nevez. Ugyanő az érme feliratai alapján pontosítja a keletkezés dátumát is. Az előlapon lévő latin szöveg fordítása: "II. Rákóczi Ferenc Isten kegyelméből Erdély és a királyság szövetkezett rendeinek vezére". Eszerint: "Rákóczit az 1705-ös szécsényi diétán választották meg vezérlő-fejedelemmé, tehát annak ellenére, hogy a hátlapon 1703-as dátum van, egészen bizonyos, az érmét az országgyűlésre készíttette a fejedelem". A szintén az előlapon szignált olvasata Szabó szerint: D. WARROV. F.
Kérdésem: mi lehet az oka a Borsiban lévő emléktáblán látható szignó és a valódi név eltérése között? Megoldási javaslatom: a munkácsi várban előkerült verőtőről már 1889 előtt (az emléktáblát 1882-ben leplezték le) készítettek másolatot és azt tették fel az emléktáblára, azonban a verőtő pontatlansága, esetleg a másolatot készítő figyelmetlensége miatt az érme valódi készítőjének neve pontatlanul jelent meg.